AJ.Cerdanyola. Nou sistema de telefonia

Us comuniquem que en data 28 de novembre de 2013, la secció sindical de la USOC vam presentar al Registre General d’Entrades del nostre ajuntament, un escrit  en relació a la implantació del nou sistema de telefonia a les dependències municipals, en el qual vam manifestar i traslladar a l’equip de govern,  la nostra preocupació per:

- Els possibles riscos per a la salut de la plantilla ocasionats per l’exposició a les radiacions electromagnètiques derivades d’aquest tipus de telefonia.
- Les deficiències de cobertura, de sonoritat i d’altres del sistema.
- Que no s’han complert les disposicions de   la llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, ja que, amb caràcter previ a la implantació del nou sistema,  se’ns hauria d’haver consultat prèviament als treballadors i treballadores.

Així mateix, hem sol·licitat que se’ns faciliti:

- Documentació relativa a l’avaluació de riscos laborals.
- Efectuar medicions de radiació a les diferents dependències.
- Realitzar una avaluació específica als treballadors que puguin presentar un risc particular.

Se’ns ha comunicat verbalment que ens facilitaríem la resposta en breu termini.

La nostra intenció era donar-vos coneixement de la presentació de l’escrit i també de la resposta rebuda, però com que aquesta s’està endarrerint, és per la qual cosa per la que us donem coneixement de com es troba aquest tema. 

Us mantindrem informats de qualsevol novetat que pugi produir-se.

Nou número de la revista CATALUNYA OBRERA

http://usoc.cat/files/1005-1853-arxiu/Catalunya%20Obrera%20Digital%20N%2077.pdf


Per poder visualitzar el document necessiteu el programari Acrobat Reader.

Modificació article 48 EBEP. 4 díes d'assumptes personals.Al BOE de 21 de desembre es publica la Llei Orgànica 9/2013 de Control del Deute Comercial en el Sector Públic, que en la seva Disposició Addicional Quarta modifica el contingut de l'article 48 de l’EBEP, amplia els dies d'assumptes particulars a QUATRE DIES A l'ANY…


La norma entra en vigor el diumenge 22 de desembre, per la qual cosa ja podem confirmar que disposem d'UN DIA MES d'assumptes particulars… per aquest any… i per als propers, mentre no es modifiqui…

Aquest anunciat “regal nadalenc” no deixa de ser un pegat i des de FEP-USO seguirem en la lluita per aconseguir que se'ns retornin tots els drets salarials i laborals que ens han estat furtats en els darrers anys.


Per poder visualitzar el document necessiteu el programari Acrobat Reader.

Font: FEP-USO 

AJ. Cerdanyola. Acord per cobrar la part meritada de la paga extra del 2012


El passat 19 de desembre es va signar un acord amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, pel qual es reconeix el dret de la totalitat del personal al servei de l’Ajuntament, ja sigui funcionari o laboral, a percebre la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, corresponent als serveis prestats durant el període de meritació previ a l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2010.

A partir d’ara s’inicien els tràmits necessaris per poder fer efectiu aquest acord el més aviat possible, preferentment durant el primer trimestre de l’any 2014.

Des de la USOC valorem positivament que l’Ajuntament hagi sigut valent i s’hagi posicionat al costat de les nostres reivindicacions, adequant-se a les nombroses sentències que reconeixen el dret dels treballadors públics a rebre la part meritada de la paga extra.

AJ. Cerdanyola. Integració total dels delegats de l'SFP a la USOC


Us comuniquem que d’acord amb la decisió adoptada en assemblea general d’afiliats i afiliades, al dia de la data la totalitat dels delegats del Sindicat de Funcionaris de Policia (SFP) a l’Ajuntament de Cerdanyola, ja han abandonat la organització i s’han integrat a la UNIÓ SINDICAL OBRERA DE CATALUNYA (USOC).

La USOC es converteix així en la segona força sindical a l’Ajuntament de Cerdanyola, desprès de CCOO.

Es tracta d’un canvi que pretén estendre el model independent, democràtic i de respecte absolut, que busca la integració del personal de la totalitat de col·lectius de l’Ajuntament, en un context molt dur, que exigeix respostes clares i una acció sindical compromesa.

En el mateix sentit, la integració permetrà ampliar els serveis i l’atenció als afiliats i afiliades.

Nou número de la revista CATALUNYA OBRERA

http://usoc.cat/files/1005-1440-arxiu/Catalunya%20Obrera%20Digital%20N76(br).pdf
Per poder visualitzar el document necessiteu el programari Acrobat Reader.

25N Dia contra Violència de Gènere

La violència de gènere continua sent una de les manifestacions més brutals de les relacions de desigualtat, basada en l'abús del poder socialment assignat als homes sobre les dones en l'àmbit de les relacions íntimes.

Són massa les dones que pateixen violència física de la seva parella i en molts casos aquesta situació els costa fins a la vida . Però no podem oblidar també els maltractaments psicològics que van eliminant l'autoestima de les dones fins a arribar a aïllar-les i fer-les creure que tenen el que es mereixen i que ningú que no sigui el seu torturador les voldrà.

La dura crisi econòmica que estem travessant en el nostre país està agreujant aquesta situació. La precarietat laboral, la dificultat per fer front a les càrregues familiars, els conflictes econòmics a la llar incrementen el factor de risc i serveixen com un detonant més de la violència masclista. I com a doble vessant perniciosa, s'han incrementat les retallades en prestacions socials disminuint serveis de suport a les dones i menors víctimes d'aquesta violència.

No s'ha aconseguit frenar la sagnia de morts i s'ha incrementat el nombre de dones que patint aquesta situació no la denuncien , també han augmentat els casos en què encara denunciant, les dones renuncien a concloure els processos judicials.

Tot i que cada vegada és major la sensibilitat social encara les actuacions són insuficients i cal la intervenció dinàmica i positiva de tota la societat: en col·legis, mitjans de comunicació, família, organitzacions sindicals, etc., per poder canviar les realitats injustes i de desigualtat que avui encara existeixen a les llars i centres de treball. Cal una atenció constant de les institucions i mantenir la despesa pública d'atenció i suport a les víctimes, elaborar unes estadístiques que ens permetin tenir dades fiables d'aquestes situacions i no únicament per als casos de mort o d' hospitalització.

La USOC demana que el context de crisi no serveixi d'excusa per combatre aquesta xacra social. Com sindicalistes de la USOC la nostra responsabilitat és no tolerar manifestacions de violència ni en l'espai públic ni privat. Fomentar models de relacions saludables basades en el respecte i la comunicació, des del nostre propi entorn laboral, personal i familiar.


Manifest 25N
Per poder visualitzar el document necessiteu el programari Acrobat Reader. 

Font: www.usoc.cat 

CONSELL NACIONAL EXTRAORDINARI DE LA USOC

MARIA RECUERO, PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ GESTORA DE LA USOC

El passat dia 12 de desembre de 2013 es va celebrar el Consell Nacional de la USOC extraordinari que, entre altres temes, va elegir la Comissió Gestora de la USOC, que dirigirà el sindicat fins a la celebració del proper Congrés Nacional Ordinari.

Veieu més información al comunicat de premsa enviat als mitjans. 
Per poder visualitzar el document necessiteu el programari Acrobat Reader.

Font: www.usoc.cat

La Comissió Executiva de la USOC presenta la dimissió a pocs mesos del Congrés Nacional

La Comissió Executiva de la USOC presenta la dimissió a pocs mesos del Congrés Nacional

Antònia Gil, que havia anunciat que no es presentaria a la reelecció com a secretària general, dóna per conclosos 15 anys en el càrrec on el sindicat ha ampliat de forma molt important la seva representativitat a Catalunya

La Comissió Executiva Nacional de la USOC, encapçalada per Antònia Gil com a secretària general, ha presentat la dimissió a pocs mesos de concloure el mandat del 11è Congrés celebrat el maig de 2010 obrint d'aquesta manera el procés congressual previst per al 2014 .

L'Executiva de la USOC ha afrontat un mandat on, fruit de l'actual crisi econòmica, s'ha vist obligada a gestionar diverses fases de reajustaments organitzatius i de l'acció sindical de l'organització per adaptar-se a la disminució d'ingressos derivats de l'afiliació, les subvencions públiques i projectes d'acció social de diversa índole. En aquesta ocasió, la direcció del sindicat ha constatat que la fase de nous ajustos organitzatius proposta per a l'exercici 2014 no disposava dels suports interns necessaris per executar-se amb plenes garanties. Els ajustos afectaven les estructures d'acció territorial i els sectors professionals però garantint la resposta als afiliats i delegats; lamentablement l'actual direcció no ha aconseguit tancar una proposta consensuada i ha optat per avançar uns mesos el relleu ja previst el 2014. Una Coordinadora dirigirà en els pròxims mesos el procés fins a la celebració del 12 Congrés Nacional .


La USOC en xifres

L'actual manca de consens en les propostes d'ajustos i reorganització econòmica no es tradueix en discrepàncies internes en el model d'acció i en l'actual representativitat sindical de la USO a Catalunya. Amb uns 14.000 afiliats i afiliades, 2.450 delegats i membres de Comitès d'Empresa, 1.000 delegats de prevenció i presència en més de 3.000 empreses catalanes, la USOC s'ha consolidat clarament com la tercera força sindical a Catalunya amb un 4,2% de representativitat .

En els últims anys el model independent i autònom de la USOC ha protagonitzat destacats espais de representativitat en sectors claus de l'economia catalana on destaca el sector de l'automòbil (Nissan, Seat), mineria (Iberpotash), energia (Aigües de Barcelona) així com sectors i territoris on s'actua com a sindicat més representatiu com a transport sanitari, ensenyament, seguretat privada o Terres de l'Ebre .

La decisió de l'actual direcció del sindicat d'avançar el procés de renovació s'emmarca en aquesta política de consolidació del tercer espai sindical en un context de crisi econòmica molt complex, també per a les entitats socials .


Font: www.usoc.cat